En ny, mycket allvarlig vetesjukdom sprider sig i Europa. Detta rapporteras i den välkända forskningstidskriften Nature. På Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) finns vetelinjerna där man nyligen har karaktäriserat gener med resistens mot det nya hotet. Ett nytt forskningsbidrag från Vetenskapsrådets utlysning gällande utvecklingsforskning möjliggör nu överförandet av resistensgenerna till vetesorter som är anpassade för olika klimat- och odlingsbetingelser världen över.

Läs hela nyheten här