Vad vet vi om miljöstödets effekt på odlingslandskapets biologiska mångfald? Mycket, men samtidigt inte så mycket vi skulle önska oss visar en ny studie från SLU. Undersökningarna saknar ofta en utformning för att kunna dra tydliga slutsatser och en diskussion om metodproblem och alternativa förklaringar utelämnas regelbundet. Dessutom överdrivs ofta resultat genom felaktigt kausalt språkbruk, när forskarna uttrycker orsakssamband även då resultaten inte stödjer det.

Läs hela nyheten här