Som ett led i SLU:s strävan att fördubbla antalet studenter ses ett antal utbildningar nu över för att bli mer attraktiva för studenter att söka. De förslag på förändringar för agronomutbildningarna som SLU har presenterat har kritiserats av aktörer inom de gröna näringarna, däribland Hushållningssällskapen och Jordägarförbundet.

Läs hela nyheten här