För forskare är det viktigt att förstå växternas kemiska språk. Det ökar förståelsen för i hur många processer som kemiska signaler har betydelse och vi kan dessutom använda signalerna för att manipulera växternas och insekternas beteende, till exempel för att minska angrepp av skadeinsekter. I en ny bok, beskriver forskare från SLU och andra universitet kunskapsläget för växternas kommunikation med kemiska signaler.

Läs hela nyheten här