Efter en brand 2017, där nästan alla djur dog, var Christer Johansson tveksam om det skulle bli en ny ladugård. Men nu finns ett nytt kostall på Össlöv Södergård.

Läs hela nyheten här