De råd för hållbart ålfiske som Internationella havsforskningsrådet (ICES) tar fram avser ålens hela utbredningsområde, men den strategin fungerar inte i praktiken. Den krockar med EU:s ålförvaltning och med bristande åtgärder i nästan alla länder. Arbetet med att bevara den europeiska ålen har nu gått i stå, och för att bryta dödläget måste fokus omedelbart skiftas. Det skriver Willem Dekker från SLU i en artikel i ICES Journal of Marine Science.

Läs hela nyheten här