Vikten av internationella samarbeten för att ta itu med de aktuella globala utmaningarna diskuterades under ett seminarium 22 september. Utgångspunkten för evenemanget var en utvärdering som har genomförts för att lyfta fram resultaten och lärdomarna från SLU:s samarbeten med Vietnam 1977-2018.

Läs hela nyheten här