En gen som tros ha stor betydelse för energigrödan salix förmåga att känna igen en angripare har identifierats av forskare från SLU. Två versioner av genen har upptäckts, och den ena versionen förefaller göra individerna mer motståndskraftiga mot rostinfektioner.

Läs hela nyheten här