Insekter är en viktig grupp av skadedjursbekämpare i svenska åkrar. Men för att förstå hur effektiva de naturliga fienderna är i sitt jobb som skadedjursbekämpare så behöver vi veta mer om vad de egentligen äter. Det senaste numret av Växtskyddsnotiser från SLU gör en djupdykning i dessa insekters matvanor, och visar tydligt att deras kost innefattar mycket mer än bara skadedjur. Om vi vill gynna de naturliga fienderna så måste vi alltså också se till att deras mat trivs.

Läs hela nyheten här