Vilda bin och andra pollinatörer är i dag hotade. Det är även många av de insekter och svampar som bryter ned döda träd. Dessa organismer ingår i ekologiska nätverk som behövs för att skogens ekosystem ska fungera. I ett nytt forskningsprojekt ska forskare vid SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, undersöka vilka typer av naturvårdsåtgärder som bäst kan gynna pollinatörer och nedbrytare.

Läs hela nyheten här