Vilda djur används både i forsknings- och förvaltningssyfte. Lagstiftningen skiljer på de två kategorierna, vilket påverkar djurskyddet, men också möjligheten att använda insamlad information, konstaterar forskare från SLU och en representant för länsstyrelsen i Jämtlands län i en nypublicerad artikel.

Läs hela nyheten här