Jägmästarstudenterna Axel Ljudén och Albin Nyström vann Venture Cups affärsidétävling.
Deras app ”Plocka” samlar och analyserar komplex data från skogen till en karta som är lätt att förstå och som beskriver den svenska naturen.

Läs hela nyheten här