Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi vid SLU Alnarp har tillsammans med ett antal partner fått nära 10 miljoner kronor från Vinnova i forskningsmedel för ett samverkansprojekt med titeln Avstressande utemiljökvaliteter i arbetsområden för ökad trivsel, samarbete och produktivitet.

Läs hela nyheten här