Professor emeritus Roland von Bothmer, SLU har utsetts till mottagare av den Engeströmska medaljen 2020, som utdelas av Kungliga Fysiografiska Sällskapet. Medaljen utdelas för ”synnerligen framstående insatser inom området tillämpad naturvetenskap i vid bemärkelse”.

Läs hela nyheten här