Vetenskapsrådet har fattat beslut om bidrag inom naturvetenskap och teknikvetenskap. Av totalt 1 767 inkomna ansökningar har 340 beviljats, därav elva från SLU. Det totala belopp som beviljats för hela bidragsperioden är drygt 1 ,1 miljarder kronor. SLU fick drygt 36 miljoner kronor för forskning om t ex kvävedioxidreducerande mikrober, reglering av växtinvasioner, hybridasp, nedbrytning av organiskt material i sjöar, hästgenetik och ekosystemfunktioner. Bidragen är oftast fördelade på fem år.

Läs hela nyheten här