Professor emeritus Martin Wierup, SLU har tilldelats OIE:s (Världsorganisationen för djurhälsa) hedersmedalj, ”Meritorious Award”, som är en av de förnämsta internationella hedersbetygelserna för veterinärer.

Läs hela nyheten här