Dr. Shakuntala Haraksingh Thilsted belönas med 2021 års World Food Prize för sitt arbete med att förbättra akvatiska livsmedelssystem för ökad nutrition och resilienta ekosystem. Shakuntala Haraksingh Thilsted utnämndes 2020 till hedersdoktor vid SLU och fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap.

Läs hela nyheten här