Idag är det den internationella markdagen, World Soil Day 2017. Det är en dag som fokuserar på att kommunicera budskap om vikten av markkvalitet för livsmedelssäkerhet, hälsosamma ekosystem och människors välbefinnande.

Läs hela nyheten här