Viktiga intressenter från universitet i Uganda, Kenya och Somali möttes i en tre dagars student- och lärarworkshop vid SLU Alnarp. Workshopen arrangerades av SLU Globals tema Efficiency in Farming Systems och fakulteten för landskapsarkitektur , trädgårds- och växtproduktionsvetenskap (LTV).

Läs hela nyheten här