SLU i Uppsala och Umeå driver tillsammans med Norrmejerier ek. för. och Växa Sverige flera projekt som knyter samman foder och rutiner på den enskilda gården med mjölkråvarans kvalité och dess effekt på ostens mognad.

Läs hela nyheten här